Preis Tag Jahr
Grupo México 50.79 -0.42 -0.82% 2.11%

Preis Tag Jahr
IPC Mexico 38290 830.33 2.22% -11.81%