Preis Tag Jahr
AstraZeneca 7,010.00 -110.00 -1.54% -5.40%
Bayer 51.59 -3.52 -6.39% -26.19%
Essilor 134.90 -2.05 -1.50% 3.57%
Fresenius Medical Care 58.02 0.16 0.28% -19.48%
Fresenius 35.22 -0.21 -0.59% -23.15%
GRIFOLS 21.92 0.43 2.00% -32.72%
GlaxoSmithKline 1,216.00 3.00 0.25% -25.52%
Lonza Group 583.80 -8.60 -1.45% 42.77%
H Lundbeck A/S 239.70 -2.80 -1.15% 9.90%
Merck 136.45 -0.55 -0.40% 17.73%
Novartis 79.04 -0.33 -0.42% -8.56%
Philips 45.61 -0.51 -1.10% 12.66%
Roche Holding 297.05 -5.50 -1.82% -10.30%
Sanofi 75.65 -0.98 -1.28% -16.78%
Smith & Nephew PLC 1,405.50 -28.50 -1.99% -23.59%
UCB 86.00 4.68 5.76% -6.22%

Preis Tag Jahr
SMI 10658 -68.83 -0.64% 1.40%