Preis Tag Jahr
Aberdeen New Dawn 250.00 -7.00 -2.72% 0.81%
Alpha Bank 0.54 -0.01 -1.14% -64.04%
National Bank of Greece 1.20 0.01 1.18% -47.19%
Eurobank Ergasias 0.38 0.0002 0.05% -50.59%
Piraeus Bank 1.25 0.003 0.24% -54.67%

Preis Tag Jahr
Athens General 640 2.85 0.45% -24.35%