Preis Tag Jahr
Aberdeen Asian Small 824.48 0 0% -21.48%
Garmin 93.27 -2.45 -2.56% 19.01%
Logitech Internationalusa 58.93 1.17 2.03% 60.53%
Nokia 3.90 0.09 2.27% -11.75%
Seagate Technology 54.05 0.93 1.75% 21.73%
Voxeljet 1.36 0.48 54.29% -24.44%