Debt Veränderung
Absa Group Ltd ABG:SJ 157.68B 649M
Banca Transilvania TLV:RO 6.47B 3.72B
Capitec Bank Hldgs. CPI:SJ 4.48B 659.89M
Dangote Cement DANGCEM:NL NG 626571M 88833M
FBN Holdings FBNH:NL 415.66B 28.13B
FCMB Group FCMB:NL NG 199935.43M 3641.93M
FIBI Holdings FIBI:IT 3.36B 505M
Fidelity Bank FIDELITY:NL NG 431535M 36878M
Firstrand FSR:SJ 21.96B 1.02B
Hong Leong Bank BHD HLBK:MK 13.93B 3.81B
Hong Leong Fin HLFG:MK 15.09B 3.8B
Itaúsa ITSA4:BS C 10332M 1044M
Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO CBOM:RM 978.06B 99.25B
Nedbank Group NED:SJ 58.16B 1.01B
Standard Bank SBK:SJ 30.43B 1.51B
Sterling Bank STERLNBA:NL 128.76B 12.76B
United Bank For Africa UBA:NL NG 432702M 39830M
Zenith Bank ZENITHBA:NL NG 820370M 181679MUnited Bank For Africa SCHULD - Diese Werte, historische Daten, Prognosen, Statistiken, Diagramme und ökonomische Kalender - Aug 2022.