Ebit Veränderung
Absa Group Ltd ABG:SJ 1619.6B 1604.87B
Akbank AKBNK:TI 19.67B 7.35B
Bank of Communications 601328:CH 25.17B 1.28B
Capitec Bank Hldgs. CPI:SJ 590.88B 585.77B
China CITIC Bank 601998:CH 21.15B 5.39B
China Everbright 601818:CH 14.5B 4.34B
China Merchants Bank 600036:CH 44.37B 12.45B
China Minsheng Bank 600016:CH 15.7B 17.31B
Erste Group Bank EBS:AV 1.62B 562.33M
Firstrand FSR:SJ 2256.5B 2235.02B
Garanti Bankasi GARAN:TI 18.04B 5.05B
Hana Financial 086790:KS 1619.26B 63.57B
Industrial Bank 601166:CH 32.34B 10.66B
Investec INVP:LN 370.38M 40.34M
Jsc Vtb Bank VTBR:RM 85.9B 36.3B
KB Financial Group 105560:KS 2448.77B 1119.9B
Moskovskaya MOEX:RM 9.78B 1.16B
Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO CBOM:RM 1.98B 15.68B
Nedbank Group NED:SJ 1404.4B 1390.45B
OTP Bank OTP:HB 80.6B 105.04B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 28.8B 19.69B
Qiwi QIWI:US 2.75B 811M
Raiffeisen Bank International RBI:AV 1.24B 450M
Sberbank SBER:RM 404.9B 2.4B
Sberbank P SBERP:RM 404.9B 2.4B
Shinhan Financial 055550:KS 2457.55B 1324.36B
Standard Bank SBK:SJ 2050.9B 2032.94B
TCS Group Holding PLC TCSG:RM 297.66M 22.31B
Turkiye Is Bankasi ISCTR:TI 21.27B 4.36B
Yapi Kredi Bankasi YKBNK:TI 20.44B 6.58BSberbank - Diese Werte, historische Daten, Prognosen, Statistiken, Diagramme und ökonomische Kalender - Aug 2022.