Preis Tag Jahr
Anglo-eastern Plants 896.00 4.00 0.45% 55.83%
Coca-Cola 23.10 0.08 0.35% -27.04%
Masi Agricola 4.83 -0.19 -3.78% 53.82%
Olvi Oyj 37.00 0.10 0.27% -32.11%
Royal Unibrew A/S 604.00 -3.00 -0.49% -24.50%
Sarantis 7.09 0.29 4.26% -18.51%

Preis Tag Jahr
Athens General 860 -0.80 -0.09% -4.19%