Preis Tag Jahr
Agios Pharmaceuticals 39.95 -0.48 -1.17% -6.00%
Amgen 239.52 -0.99 -0.41% 20.17%
Celgene 109.40 0 0% 16.32%
Epizyme 12.71 -0.03 -0.24% -0.94%
Eli Lilly 148.26 -0.49 -0.33% 34.50%
Novartis 84.25 -3.56 -4.03% -10.41%
Acceleron Pharma 91.77 -1.08 -1.16% 103.84%

Preis Tag Jahr
NASDAQ 11019 -23.20 -0.21% 41.88%
NASDAQ 100 11164 -13.92 -0.12% 49.16%
S&P 500 3372 -0.58 -0.02% 18.45%